top of page
Договір публічної оферти

Загальні положення

Цей договір є Договором публічної оферти (відповідно до ст. Ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України), його умови є однакові для всіх юридичних або фізичних осіб. У разі прийняття умов цього Договору публічної оферти Мобільного додатку, користувач стає Покупцем. При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальність за невиконання умов цього договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Оплатити замовлення» на сторінці оформлення замовлення і підтвердження його покупки.

Поняття і визначення

1.1. Мобільний додаток - «KREDENS App», заснований відповідно до Законодавства України, що оперує сайтом, розміщеним в мережі Інтернет за адресою https://order.kredens.com.ua.
1.2. Товар - опублікований в мобільному додатку перелік товарів.
1.3. Покупець - фізична особа, яка отримує інформацію від мобільного додатку, розміщує замовлення та має намір придбати той чи інший товар і оплатити отримання товару.
1.4. Продавець – виконавець замовлення Покупця.
1.5. Замовлення - оформлена і розміщена заявка Покупця в мобільному додатку, для подальшого їх викупу Покупцем.
1.6. Мобільний додаток - сукупність сторінок, розташованих в мережі Інтернет за адресою https:// order.kredens.com.ua, що містить всі ознаки публічної оферти з пошуку, замовлення та оплати Товарів, обраних Покупцем в додатку.

Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець
зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.
3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому
числі:
- пошук, комплектацію і резервування Товарів на підставі Замовлення,
оформленого Покупцем на Сайті і підтвердженого Інтернет-магазином;
- продаж і доставку Товарів за допомогою кур'єрських служб доставки (або на
умовах само вивозу), зазначених на сайті інтернет-магазину на підставі заявок
Покупця, залишених на Сайті і підтверджених Інтернет-магазином, відповідно
зазначених на Сайті цін на Товари .

3.3. Покупець погоджується з умовами цього Договору в момент оформлення
Замовлення шляхом натискання на кнопку «Підтвердити замовлення», що
відображає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього Договору і
попередню згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо
наданої таким чином своєї згоди, позбавляє Інтернет-магазин від будь-якого
роду відповідальності за невиконання умов цього Договору і залишає право
Інтернет-магазину скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

Порядок оформлення замовлення

4.1.Покупець має право оформити замовлення на будь-який наявний товар,
який знаходиться на Сайті Інтернет-магазину, шляхом додавання обраних
Товарів в віртуальний кошик і натискаючи кнопку «Оформити замовлення».
4.2. Кожна позиція може бути надана в замовленні в будь-якій кількості.
4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер Інтернет-магазину
зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну
пошту).
4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його аналогічним
товаром, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1. Покупець набуває Товари, зазначені в розміщеному на Сайті замовленні, а
також оплачує послуги Інтернет-магазину на умовах узгоджених сторонами в
підтвердженому Інтернет-магазином замовленні Покупця:
- на умовах передоплати на рахунок Інтернет-магазину, вказаний в замовленні.
5.2. Загальна вартість Замовлення, що включає повну вартість Товарів і послуг
Інтернет-магазину, дорівнює сумі що підлягає оплаті і вказується на Сайті при
оформленні та в момент розміщення Замовлення.
5.3. Якщо кошти від Покупця не надійшли, Інтернет-магазин залишає за
собою право анулювати замовлення, при авансовій формі оплати.

Умови доставки замовлення

6.1. Передача Товарів Покупцеві згідно умов визначених на сайті та обраних Покупцем здійснюється за адресою вказаною в мобільному додатку в момент підтвердження замовлення Продавцем.
6.2 Покупцем здійснюється самовивіз із вказаної у мобільному веб додатку адреси кав'ярні

Умови повернення

7.1. Повернення товарів, коштів або обмін товарів Покупцю, здійснюється в
порядку, передбаченому чинним законодавством України
7.2. При поверненні Покупцем товару неналежної якості, що виникла з вини
Продавця, кав'ярні повертає йому сплачену за товар грошову суму за
фактом повернення товару.

Права і обов'язки сторін

8.1. Продавець має право:
- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у
разі порушення Покупцем умов цього Договору.
8.2. Покупець зобов'язаний:
- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.
8.3. Покупець має право:
- оформити замовлення в Вебзастосунку;
- оформити Договір публічної оферти ;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
Конфіденційність і захист персональних даних

9.1. При реєстрації на Сайті Покупець залишає персональні та контактні дані.
9.2. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації або оформленні
Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання
(в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії
такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від
01.06 .2010 р
9.3. Інтернет-магазин зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця
інформацію. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином
інформації третім особам, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином,
в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках,
коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.
9.4. Покупець несе відповідальність за введення своїх актуальних персональних
даних. Інтернет-магазин не несе відповідальності за неякісне виконання
покладених на нього зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про
Покупця або невідповідністю її дійсності.

Відповідальність сторін

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне
виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим Договором та
чинним законодавством України . Продавець несе відповідальність за:
- невідповідність складу та якості товару, що може відрізнятися від оригіналу
товару
- затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару),
які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
Продавець не несе відповідальність за:
- зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні
замовлення;
- зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні
замовлення;

10.2. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет,
самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, або
якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну,
юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
10.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від
виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей
цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений
характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього
Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними
способами.

Інші умови Договору

11.1. Цей Договір укладено на території України і підпорядковується
матеріальному праву України.
11.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього Договору не призведе до
недійсності договору в цілому.
11.3. Вебзастосунок має право вносити зміни в текст цього Договору на
власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців.
Актуальна (діюча) редакція Договору завжди доступна на Сайті
https://kredens.com.ua .
11.4. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку,
в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках
передбачених чинним законодавством України.
11.5. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає
повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти)
11.6. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття
умов Договору 3.3. , відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну
комерцію».
11.7. Використання ресурсу вебзастосунок для попереднього перегляду
товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
11.8. Всі суперечки, що виникають між Покупцем та вебзастосунком,
вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного
питання, Покупець або вебзастосунок можуть звернутися за вирішенням
спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
bottom of page